mobilx (mobilx Hungary Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.): A vállalkozás nem tett megfelelően eleget előzetes tájékoztatásadási kötelezettségének (panaszkezelés, jótállás-szavatosság)

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: mobilx (mobilx Hungary Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.)
Székhely: 4024 Debrecen, Kossuth utca 8.
Telefonszám: 06-52-801-200
Nyilvántartási szám: C/003847
Cégjegyzékszám: 09-09-009690
Adószám: 12878231-2-09
Honlapjának elérhetősége: http://www.mobilx.hu/hu/
Vállalkozás közismert neve:
mobilx
Ügy tárgya:
A vállalkozás nem tett megfelelően eleget előzetes tájékoztatásadási kötelezettségének (panaszkezelés, jótállás-szavatosság)
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2017.02.18.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés elsőfokon jogerőre emelkedett, további jogorvoslatnak nincs helye
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2017.03.07. - 2019.03.07.
Határozat száma:
HB/04-FVO/242-2/2017. (Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatala)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
Ektv. 5.§ (2) bekezdés a)-e) pontok, 45/2014 Kr. 15.§ (1) bekezdés, 11.§ (1) bekezdés a) e) f) h) i) m) n) p) r) v) w) pontok, 11.§ (5) bekezdés, 23.§ (2) bekezdés, 25.§, Fgytv. 29.§ (11) bekezdés, Fttv. 3.§ (1) és (3) bekezdés, 6.§ (1) bekezdés i) pont
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B.§ (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1.§ a) pont