West Coast County Shop (West County Kereskedelmi Kft.): A vállalkozás nem tett megfelelően eleget előzetes tájékoztatásadási kötelezettségének (elállási jog, szerződéskötés feltételei, panaszkezelési mód)

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: West Coast County Shop (West County Kereskedelmi Kft.)
Székhely: 8741 Zalaapáti, Jókai u. 141. b. ép
Telefonszám: +36 30 329 5300
Nyilvántartási szám: —
Cégjegyzékszám: 20-09-068444
Adószám: 14285781-2-20
Honlapjának elérhetősége: http://www.wccshop.hu/
Vállalkozás közismert neve:
West Coast County Shop
Ügy tárgya:
A vállalkozás nem tett megfelelően eleget előzetes tájékoztatásadási kötelezettségének (elállási jog, szerződéskötés feltételei, panaszkezelési mód)
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2017.03.03.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés elsőfokon jogerőre emelkedett, további jogorvoslatnak nincs helye
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2017.03.20. - 2019.03.20.
Határozat száma:
ZA/001/77-4/2017. (Zala Megyei Kormányhivatal Zalaegerszegi Járási Hivatala)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
Ektv. 5.§ (2) bek. b) és d) pont, 6.§ (2) bek., 45/2014 Kr. 15.§ (2) bek, 11.§ (1) bek. h) i) m) v) w), 20.§ (1)-(3) bek, 22.§ (1) bek, 23.§ (1)-(3) bek, 24.§ (1)-(2) bek, 25.§, Fttv. 6.§ (1) bek. i) pont, 151/2003 Kr. 1.§ (1)-(2) bek, 2.§ (1) bek, 3.§ (1) bek, 3.§ (3) bek.
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B.§ (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1.§ a) pont