Angels Shopping Central (Kiss Attila Roland egyéni vállalkozó): A vállalkozás nem tett megfelelően eleget előzetes tájékoztatásadási kötelezettségének (szolgáltató beazonosíthatósága, szerződéskötés feltételei, szavatosság, jótállás, panaszkezelés, elállási jog)

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: Angels Shopping Central (Kiss Attila Roland egyéni vállalkozó)
Székhely: 2200 Monor, Bartók Béla u. 1.
Telefonszám: +86 15 66951809
Nyilvántartási szám: 36236799
Cégjegyzékszám: —
Adószám: 66578660133
Honlapjának elérhetősége: http://www.angelsshoppingcentral.hu/
Vállalkozás közismert neve:
Angels Shopping Central
Ügy tárgya:
A vállalkozás nem tett megfelelően eleget előzetes tájékoztatásadási kötelezettségének (szolgáltató beazonosíthatósága, szerződéskötés feltételei, szavatosság, jótállás, panaszkezelés, elállási jog)
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2017.04.18.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés elsőfokon jogerőre emelkedett, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2017.05.15. - 2019.05.15.
Határozat száma:
VE/0001/00161-0008/2017. (Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatala)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
Ektv. 4.§ d) h) pont, 5.§ (2) bek, 45/2014. Kr. 15.§ (1) bek, 11.§ (1) bek. a) c) e) f) h) i) k) l) m) p) r) v) pont, 14.§, 20.§ (1)-(3) bek, 21.§ (1) bek, 22.§ (1)-(3) bek, 23.§ (1)-(3) bek, 24.§ (1)-(2) bek, 25.§, 524/2013/EU 14. cikk (1-(2) bek, Fttv. 3.§ (5) bek, 6.§ (1) bek b) be) i) pont, 9.§ (1) bek
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B.§ (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1.§ a) pont