Safimpex Kft. (Safimpex Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság): A vállalkozás nem tett megfelelően eleget előzetes tájékoztatásadási kötelezettségének (szolgáltató beazonosíthatósága, panaszkezelés, szerződés létrejöttének időpontja, elállási jog, szavatosság)

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: Safimpex Kft. (Safimpex Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság)
Székhely: 2643 Diósjenő Kossuth út 23.
Telefonszám: +36203919605
Nyilvántartási szám: ---
Cégjegyzékszám: 12-09-008581
Adószám: 23475708-2-12
Honlapjának elérhetősége: http://shop.safi.hu/
Vállalkozás közismert neve:
Safi shop
Ügy tárgya:
A vállalkozás nem tett megfelelően eleget előzetes tájékoztatásadási kötelezettségének (szolgáltató beazonosíthatósága, panaszkezelés, szerződés létrejöttének időpontja, elállási jog, szavatosság)
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2017.05.31.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés elsőfokon jogerőre emelkedett, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2017.07.03. - 2019.07.03.
Határozat száma:
NO/001/00390-0006/2017 (Nógrád Megyei Kormányhivatal Salgótarjáni Járási Hivatala)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
az Fgytv. 14. § (1) bekezdése,a 4/2009. (I.30.) NFGM-SZMM együttes rendelet 2. § (1), 3. § (1), 4. § b) pontja, a 2001. évi CVIII. törvény 4. § d) pontja, 5. § (2) bekezdés a) pontja, a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés m), n), w) pontja, valamint 18. §, az Fttv. 7. § (1) bekezdésében foglaltak alapján, a 3. § (3) bekezdésére tekintettel a 3. § (1) bekezdésében foglaltak.
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B.§ (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1.§ a) pont