https://www.cangoszeged.hu/ (AND Fashion Korlátolt Felelősségű Társaság): A cangoszeged.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a tárhelyszolgáltatóról, az elállási jogról, az adatbeviteli hibák kijavításának lehetőségéről, fizetési kötelezettségről, békéltető testülettel való együttműködési kötelezettségéről.

A vállalkozás utólag pótolta a hiányosságokat, a határozatban foglaltakat teljesítette!

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: https://www.cangoszeged.hu/ (AND Fashion Korlátolt Felelősségű Társaság)
Székhely: 6720 Szeged, Kárász u. 10.
Telefonszám: +36 62 487-491
Nyilvántartási szám: ---
Cégjegyzékszám: 06-09-019096
Adószám: 23993802-2-06
Honlapjának elérhetősége: https://www.cangoszeged.hu/
Vállalkozás közismert neve:
https://www.cangoszeged.hu/ (AND Fashion Korlátolt Felelősségű Társaság)
Ügy tárgya:
A cangoszeged.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a tárhelyszolgáltatóról, az elállási jogról, az adatbeviteli hibák kijavításának lehetőségéről, fizetési kötelezettségről, békéltető testülettel való együttműködési kötelezettségéről.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2017.07.14.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés elsőfokon jogerőre emelkedett, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2017.07.21. - 2019.07.21.
Határozat száma:
CS/001/005246/2017 (Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatal)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
2001. évi CVIII. törvény 4. §, 5. § (2) bekezdése, 16/A § (1) bekezdése, 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése a), e), f), i), p), r) ,v) pontjai, 15. § (2) bekezdése, 18. § , 22. § (3) bekezdése, 25. § ; Fttv. 3. § (5) bekezdése, 7. § (1) bekezdése.
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B.§ (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1.§ a) pont