http://www.adam-kert.hu/ (ÁDÁM-KERT" Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság): A www.adam-kert.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat: a tárhelyszolgáltató elérhetőségeiről, a szerződéskötés feltételeiről, egyes termékek egységáráról, online vitarendezés és a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről.

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: http://www.adam-kert.hu/ (ÁDÁM-KERT" Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság)
Székhely: 8286 Gyulakeszi, Belterület hrsz. 279/4
Telefonszám: +36 87 412 659
Nyilvántartási szám: ---
Cégjegyzékszám: 19-09-506799
Adószám: 12977093-2-19
Honlapjának elérhetősége: http://www.adam-kert.hu/
Vállalkozás közismert neve:
http://www.adam-kert.hu/ (ÁDÁM-KERT" Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság)
Ügy tárgya:
A www.adam-kert.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat: a tárhelyszolgáltató elérhetőségeiről, a szerződéskötés feltételeiről, egyes termékek egységáráról, online vitarendezés és a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2017.05.31.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés elsőfokon jogerőre emelkedett, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2017.07.21. - 2019.07.21.
Határozat száma:
VE/0001/00333-0008/2017 (Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatala)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
45/2014 Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés e), i), m), n), h), v), w), 11. § (5) bekezedése, 15. § (2) bekezdése, 18. § a) pontja; Fttv. 7. § (1) bekezdése; 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése, Ektv. 4. § (h) pontja; 5. § (2) bekezdésének b) pontja, EU rendelet 14. cikk (2) bekezdése.
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B.§ (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1.§ a) pont