http://bartaruhazat.hu/ (Barta Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság): A http://bartaruhazat.hu/ webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a céget regisztráló hatóságról, a tárhelyszolgáltatóról, a szerződéskötés technikai feltételeiről, termékek tuljadonságairól, elállási jogról.

A vállalkozás utólag pótolta a hiányosságokat, a határozatban foglaltakat teljesítette!

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: http://bartaruhazat.hu/ (Barta Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság)
Székhely: 7630 Pécs, Koksz utca 125/2.
Telefonszám: 72/239-244
Nyilvántartási szám: ---
Cégjegyzékszám: 02-06-060098
Adószám: 20011538-2-02
Honlapjának elérhetősége: http://bartaruhazat.hu/
Vállalkozás közismert neve:
http://bartaruhazat.hu/ (Barta Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság)
Ügy tárgya:
A http://bartaruhazat.hu/ webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a céget regisztráló hatóságról, a tárhelyszolgáltatóról, a szerződéskötés technikai feltételeiről, termékek tuljadonságairól, elállási jogról.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2017.07.12.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés elsőfokon jogerőre emelkedett, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2017.07.25. - 2019.07.25.
Határozat száma:
BA/001/00572-4/2017 (Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal) - A cég a határozatban foglaltakat teljesítette.
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
Fgytv. 29. § (11) bekezdése, az Fgytv. 14. § (5), 23. § (1) bekezdése, az Ektv. 4.§ d, h, pontjai, 5.§ (2) bekezdés a), b), d) pontjai, a Korm. rendelet 11.§ (1) bekezdés a), i), l), m), v), w) pontjai, az Fttv. 7.§ (1) a) pontja.
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B.§ (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1.§ a) pont