http://www.katonadolog.hu/ (Tóth Sándor egyéni vállalkozó): A www.katonadolog.hu webáruház nem tájékoztatta a vásárlókat előzetesen a békéltető testületről, elállási jog tekintetében nem a hatályos jogszabályra hivatkozott.

A vállalkozás utólag pótolta a hiányosságokat, a határozatban foglaltakat teljesítette!

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: http://www.katonadolog.hu/ (Tóth Sándor egyéni vállalkozó)
Székhely: 3136 Etes Arany János út 16.
Telefonszám: +36 20 431 6610
Nyilvántartási szám: 6729538
Cégjegyzékszám: ---
Adószám: 63527263232
Honlapjának elérhetősége: http://www.katonadolog.hu/
Vállalkozás közismert neve:
http://www.katonadolog.hu/ (Tóth Sándor egyéni vállalkozó)
Ügy tárgya:
A www.katonadolog.hu webáruház nem tájékoztatta a vásárlókat előzetesen a békéltető testületről, elállási jog tekintetében nem a hatályos jogszabályra hivatkozott.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2017.04.13.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés elsőfokon jogerőre emelkedett, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2017.08.01. - 2019.08.01.
Határozat száma:
NO/001/00286-0007/2017 (Nógrád Megyei Kormányhivatal Salgótarjáni Járási Hivatala) - A cég a határozatban foglaltakat teljesítette.
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
45/2014 Korm. rendelet 11. § (1), Fttv. 3. § (1) és (4); Fttv 6. § (1) i), Fttv. 7. § (1) bekezdése, Fttv. mellékletének 9. pontja, 210/2009 (IX.29.) Korm. rendelet 7. (1) bekezdése és 3. sz. mellékletének 5. pontja.
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B.§ (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1.§ a) pont