https://tonerhaz.hu/ (TONER-HÁZ Irodatechnikai Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság): A www.tonerhaz.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a termékek egységáráról, békéltető testületről; az elállási jog és a kellékszavatosság tekintetében nem a hatályos jogszabályokra hivatkozott.

A vállalkozás utólag pótolta a hiányosságokat, a határozatban foglaltakat teljesítette!

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: https://tonerhaz.hu/ (TONER-HÁZ Irodatechnikai Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság)
Székhely: 2457 Adony, Rózsa u 11
Telefonszám: 0623-440-887
Nyilvántartási szám: ---
Cégjegyzékszám: 07-06-015364
Adószám: 22178264-2-07
Honlapjának elérhetősége: https://tonerhaz.hu/
Vállalkozás közismert neve:
https://tonerhaz.hu/ (TONER-HÁZ Irodatechnikai Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság)
Ügy tárgya:
A www.tonerhaz.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a termékek egységáráról, békéltető testületről; az elállási jog és a kellékszavatosság tekintetében nem a hatályos jogszabályokra hivatkozott.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2017.07.05.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés elsőfokon jogerőre emelkedett, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2017.08.01. - 2019.08.01.
Határozat száma:
FE/FO/00505-0004/2017 (Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatala)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
1997. évi CLV. tv. 14. § (1), 45/2014. (II.26.) Korm rendelet 11. § (1) i), m), v), Árrendelet 4. §, Fttv. 3. § (1), (5), 6. § (1) i) pontjai, 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet 4. § (5) bekezdése
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B.§ (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1.§ a) pont