http://www.tchibo.hu/ (TCHIBO Budapest Ipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségü Társaság): A www.tchibo.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a megrendelés fizetési kötelezettségéről, európai uniós online vitarendezési fórumról, békéltető testületi eljárásban való együttműködési kötelezzetségéről, nem tett elérhetővé elállási nyilatkozatot, nem adott teljes körű tájékoztatást az elállási jogról.

A vállalkozás utólag pótolta a hiányosságokat, a határozatban foglaltakat teljesítette!

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: http://www.tchibo.hu/ (TCHIBO Budapest Ipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségü Társaság)
Székhely: 2040 Budaörs, Neumann János utca 1.
Telefonszám: 06-40-981-105
Nyilvántartási szám: ---
Cégjegyzékszám: 13-09-065659
Adószám: 10581418-2-44
Honlapjának elérhetősége: http://www.tchibo.hu/
Vállalkozás közismert neve:
http://www.tchibo.hu/ (TCHIBO Budapest Ipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségü Társaság)
Ügy tárgya:
A www.tchibo.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a megrendelés fizetési kötelezettségéről, európai uniós online vitarendezési fórumról, békéltető testületi eljárásban való együttműködési kötelezzetségéről, nem tett elérhetővé elállási nyilatkozatot, nem adott teljes körű tájékoztatást az elállási jogról.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2017.07.28.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés első fokon jogerőre emelkedett, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2017.08.22. - 2019.08.22.
Határozat száma:
PE/001/01303-7/2017 (Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
45/2014. (II.25.) Korm rendelet 11. § (1) bekezdés i), w), 15. § (1)-(2) bekezdése, 23. § (1) bekedzése 25. § ; 524/2013/Eu rendelet 14. cikkének (1) és (2) bekezdése,
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (Xii. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont