www.avland.hu (AV-LAND Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság): A www.avland.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a nyilvántartásba vevő szervről, tárhelyszolgáltatóról, adatbeviteli hibák kijavításának technikai lehetőségéről, panaszkezelési módjáról, online vitarendezési lehetőségről, békéltető testületről, jótállásról, elállásról.

A vállalkozás utólag pótolta a hiányosságokat, a határozatban foglaltakat teljesítette!

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: www.avland.hu (AV-LAND Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság)
Székhely: 6000 Kecskemét, Arany J. utca 6.
Telefonszám: +36 76/507-452
Nyilvántartási szám: ----
Cégjegyzékszám: 03-09-111692
Adószám: 13297181-2-03
Honlapjának elérhetősége: http://www.avland.hu/
Vállalkozás közismert neve:
www.avland.hu (AV-LAND Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság)
Ügy tárgya:
A www.avland.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a nyilvántartásba vevő szervről, tárhelyszolgáltatóról, adatbeviteli hibák kijavításának technikai lehetőségéről, panaszkezelési módjáról, online vitarendezési lehetőségről, békéltető testületről, jótállásról, elállásról.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2017.08.12.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés elsőfokon jogerőre emelkedett, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2017.08.28. - 2019.08.28.
Határozat száma:
BK/FO/00616-12/2017 (Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatala) - A cég a határozatban foglaltakat teljesítette.
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
EKTV. 4. § d) és h) pontjai; EKTV 5. § (2) bekezdés c) pontja; 45/2014 Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés h), i), m), n), v), w) pontjai, 15. § (2) bekezdés, 18. § a) pontja, EU rendelet 14. cikk (1)--(2) bekezdései, Fttv. 6. § (1) bekezdés i) pontjára figyelemmel az Fttv. 3. § (1) bekezdése; Fttv 3. § (5) bekezdésére és az Fttv 7. § (1) bekezdésére figyelemmel az Fttv. 3. § (1) bekezdésében foglaltak.
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (Xii. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont