www.d-audio.hu (D-audio Kereskedelmi Betéti Társaság): A www.d-audio.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárólat a tárhelyszolgáltatóról, Általános Szerződési Feltételekről, szerződéskötés technikai feltételeiről, a szerződéskötés lépéseiről, a szerződéskötés nyelvéről, békéltető testületről, online vitarendezési fórumról, kellékszavatosságról, termékszavatosságról, nem tett elérhetővé elállási jog gyakorlásához szükséges nyilatkozatmintát.

A vállalkozás utólag pótolta a hiányosságokat, a határozatban foglaltakat teljesítette!

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: www.d-audio.hu (D-audio Kereskedelmi Betéti Társaság)
Székhely: 7621 Pécs Király u 37.
Telefonszám: 0672-234-109
Nyilvántartási szám: ---
Cégjegyzékszám: 02-06-061025
Adószám: 20022909-2-02
Honlapjának elérhetősége: www.d-audio.hu
Vállalkozás közismert neve:
www.d-audio.hu (D-audio Kereskedelmi Betéti Társaság)
Ügy tárgya:
A www.d-audio.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárólat a tárhelyszolgáltatóról, Általános Szerződési Feltételekről, szerződéskötés technikai feltételeiről, a szerződéskötés lépéseiről, a szerződéskötés nyelvéről, békéltető testületről, online vitarendezési fórumról, kellékszavatosságról, termékszavatosságról, nem tett elérhetővé elállási jog gyakorlásához szükséges nyilatkozatmintát.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2017.08.11.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés elsőfokon jogerőre emelkedett, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2017.08.28. - 2019.08.28.
Határozat száma:
BA/001-00676-4/2017 (Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatala) - A cég a határozatban foglaltakat teljesítette.
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
Fgytv. 29. § (11) bekezdése, Fttv. 3. § (5) bekezdése, 6. § (1) i) pontja, Ektv. 4. § h pontja, 5. § (1) bekezdése, (2) bekezdés a), b), d) pontjai; 45/2014. Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés i), m), w) pontjai, 14. § , 20. § (1) , (2) bekezdés, 23. § (1) bekezdése, ; 151/2003. (IX.22) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdése, 524/2013/EU rendelet 14. cikk (1), (2) bekezdése.
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (Xii. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont