www.trendikolyokcipo.hu (TRENDI KÖLYÖK Korlátolt Felelősségű Társaság): A www.trendikolyokcipo.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat az online vitarendezési lehetőségről, nem tett elérhetővé elállási nyilatkozatmintát, nem a hatályos jogszabályokra hivatkozott a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályai tekintetében, nem adott megfelelő tájékoztatást elállás esetén történő pénz visszafizetési határidőről.

A vállalkozás utólag pótolta a hiányosságokat, a határozatban foglaltakat teljesítette!

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: www.trendikolyokcipo.hu (TRENDI KÖLYÖK Korlátolt Felelősségű Társaság)
Székhely: 7100 Szekszárd, Dienes V. utca 18. fszt. 1.
Telefonszám: +36 20 571 8110
Nyilvántartási szám: ---
Cégjegyzékszám: 17-09-010896
Adószám: 25542079-2-17
Honlapjának elérhetősége: www.trendikolyokcipo.hu
Vállalkozás közismert neve:
www.trendikolyokcipo.hu (TRENDI KÖLYÖK Korlátolt Felelősségű Társaság)
Ügy tárgya:
A www.trendikolyokcipo.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat az online vitarendezési lehetőségről, nem tett elérhetővé elállási nyilatkozatmintát, nem a hatályos jogszabályokra hivatkozott a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályai tekintetében, nem adott megfelelő tájékoztatást elállás esetén történő pénz visszafizetési határidőről.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2017.08.08.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés elsőfokon jogerőre emelkedett, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2017.08.28. - 2019.08.28.
Határozat száma:
TO/001/00531-3/2017 (Tolna Megyei Kormányhivatal Szekszárdi Járási Hivatala) - A cég a határozatban foglaltakat teljesítette.
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
az Fttv. 3. § (5) bek., a 6. § (1) bek. i) pont, a 7. § (1) bek. az 524/2013/EU rendelet 14. cikk (1)-(2) bek., a 45/2014. (II. 25.) Korm. rendelet 1. § (4) bek., a 11. § (1) bek. i), v) pontjai, a 20. § (1) bek., a 22. § (1) bek., a 23. § (1) és a 25. §-a.
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (Xii. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont