www.zalatools.hu (ZALA TOOLS Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság): A www.zalatools.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a nyilvántartásba vevő cégbíróságról, arról, hogy a megkötött szerződés írásban kötött szerződésnek minősül-e, hogy iktatják-e a szerződést, valamint hogy utólag hozzáférhető-e; nem adott tájékoztatást a megrendelés 48 órán belüli visszaigazolásáról, a szerződéskötés nyelvéről, valamint arról, hogy a megrendelés fizetési kötelezettséget von maga után.

A vállalkozás utólag pótolta a hiányosságokat, a határozatban foglaltakat teljesítette!

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: www.zalatools.hu (ZALA TOOLS Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság)
Székhely: 8900 Zalaegerszeg, Dózsa György utca 44.
Telefonszám: +36 92 598 438, +36 92 598 439
Nyilvántartási szám: ---
Cégjegyzékszám: 20-09-066008
Adószám: 13123321-2-20
Honlapjának elérhetősége: www.zalatools.hu
Vállalkozás közismert neve:
www.zalatools.hu (ZALA TOOLS Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság)
Ügy tárgya:
A www.zalatools.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a nyilvántartásba vevő cégbíróságról, arról, hogy a megkötött szerződés írásban kötött szerződésnek minősül-e, hogy iktatják-e a szerződést, valamint hogy utólag hozzáférhető-e; nem adott tájékoztatást a megrendelés 48 órán belüli visszaigazolásáról, a szerződéskötés nyelvéről, valamint arról, hogy a megrendelés fizetési kötelezettséget von maga után.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2017.07.13.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés elsőfokon jogerőre emelkedett, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2017.08.29. - 2019.08.29.
Határozat száma:
ZA/001/347-3/2017 (Zala Megyei Kormányhivatal Zalaegerszegi Járási Hivatala) - A cég a határozatban foglaltakat teljesítette.
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
2001. évi CVIII. törvény 4. §, 5. § (2) bekezdése, 6. § (2) bekezdése; 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 15. § (2) pontja, 9. § (1) bekezdése, 11. § (1) bekezdés h), i), l), v), w) pontjai, 20. § (1)-(3) bekezdése, 22. § (1) bekezdése, 23. § (1), (2) bekezdése, 24. § (1) bekezdése, 25. §; 524/2013/EU rendelet 14. cikk (2) bekezdése; 1997. évi CLV tv (Fgytv) 14. § (1) bekezdése.
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (Xii. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont