www.ruhavadasz.hu (Mieth László egyéni vállalkozó): A www.ruhavadasz.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a tárhelyszolgáltatóról, a szerződés iktatásáról, utólagos hozzáférhetőségéről, a szerződéskötés nyelvéről, a békéltető testületi eljárásról, kellékszavatosságról, termékszavatosságról, online vitarendezés lehetőségéről, nem tett elérhetővé elállási nyilatkozatmintát.

A vállalkozás utólag pótolta a hiányosságokat, a határozatban foglaltakat teljesítette!

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: www.ruhavadasz.hu (Mieth László egyéni vállalkozó)
Székhely: 7838 Vajszló, Széchenyi utca 4.
Telefonszám: 06-30-641-1028
Nyilvántartási szám: 3216485
Cégjegyzékszám: ---
Adószám: 43409976-2-22
Honlapjának elérhetősége: www.ruhavadasz.hu
Vállalkozás közismert neve:
www.ruhavadasz.hu (Mieth László egyéni vállalkozó)
Ügy tárgya:
A www.ruhavadasz.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a tárhelyszolgáltatóról, a szerződés iktatásáról, utólagos hozzáférhetőségéről, a szerződéskötés nyelvéről, a békéltető testületi eljárásról, kellékszavatosságról, termékszavatosságról, online vitarendezés lehetőségéről, nem tett elérhetővé elállási nyilatkozatmintát.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2017.07.27.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés elsőfokon jogerőre emelkedett, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2017.08.29. - 2019.08.29.
Határozat száma:
BA/001/00628-5/2017 (Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal) - A cég a határozatban foglaltakat teljesítette.
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
Ektv. 4. § h) pontja, 5. § (2) bekezdés b), d) pontjai; 45/2014 (II. 26.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés a), i), l), m), v), w) pontjai, 23. § (1), (2) bekezdései; Fttv. 6. § (1) (i) pontja.
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (Xii. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont