www.jatekvaros.hu (PRO-KONTRA Építő és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság): A www.jatekvaros.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a panaszkezelés módjáról, békéltető testületi eljárásban való együttműködési kötelezettségről, online vitarendezési platformról, elállási jog feltételeiről.

A vállalkozás utólag pótolta a hiányosságokat, a határozatban foglaltakat teljesítette!

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: www.jatekvaros.hu (PRO-KONTRA Építő és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság)
Székhely: PRO-KONTRA Építő és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségü Társaság
Telefonszám: 06-82/412-414
Nyilvántartási szám: ---
Cégjegyzékszám: 14-09-001682
Adószám: 10551624-2-14
Honlapjának elérhetősége: www.jatekvaros.hu
Vállalkozás közismert neve:
www.jatekvaros.hu (PRO-KONTRA Építő és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság)
Ügy tárgya:
A www.jatekvaros.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a panaszkezelés módjáról, békéltető testületi eljárásban való együttműködési kötelezettségről, online vitarendezési platformról, elállási jog feltételeiről.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2017.08.12.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés elsőfokon jogerőre emelkedett, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2017.09.04. - 2019.09.04.
Határozat száma:
SO/001/00463-0003/2017 (Somogy Megyei Kormányhivatal Kaposvári Járási Hivatala)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
2001. évi CVIII. törvény 5. § (2) bekezdése; 2008. évi XLVII. törvény 1. § (4) bekezdés; Fttv. 6. § (1) bekezdés i), 7. § (1) bekezdés; 45/2014. (II.26.) Korm. Rendelet 11. § (1) bekezdés h), i), v), w) pontjai, 18. § , 20. § (1) - (3) bekezdése, 23. § (1) bekezdése, 24. § (2) bekezdése; 524/2013/EU rendelet 14. cikke
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (Xii. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont