www.laptopokolcson.hu (Lévai Róbert egyéni vállalkozó): A www.laptopokolcson.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat az Egyéni vállalkozót nyilvántartásba vevő szerv megnevezéséről; a tárhelyszolgáltatóról; az elektronikus szerződéskötés lépéseiről; arról, hogy a fogyasztó a szerződési nyilatkozatának megtételekor kifejezetten tudomásul vegye, hogy nyilatkozata fizetési kötelezettséget von maga után; a kiszállítási határidőről; a szállítás költségéről, elállási jog teljes körű feltételeiről, online vitarendezési platformról, békéltető testületről.

A vállalkozás utólag pótolta a hiányosságokat, a határozatban foglaltakat teljesítette!

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: www.laptopokolcson.hu (Lévai Róbert egyéni vállalkozó)
Székhely: 6725 Szeged, Martonosi u. 21.
Telefonszám: 0630-8724-236
Nyilvántartási szám: 37399886
Cégjegyzékszám: ---
Adószám: 66668888126
Honlapjának elérhetősége: www.laptopokolcson.hu
Vállalkozás közismert neve:
www.laptopokolcson.hu (Lévai Róbert egyéni vállalkozó)
Ügy tárgya:
A www.laptopokolcson.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat az Egyéni vállalkozót nyilvántartásba vevő szerv megnevezéséről; a tárhelyszolgáltatóról; az elektronikus szerződéskötés lépéseiről; arról, hogy a fogyasztó a szerződési nyilatkozatának megtételekor kifejezetten tudomásul vegye, hogy nyilatkozata fizetési kötelezettséget von maga után; a kiszállítási határidőről; a szállítás költségéről, elállási jog teljes körű feltételeiről, online vitarendezési platformról, békéltető testületről.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2017.08.02.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés elsőfokon jogerőre emelkedett, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2017.09.04. - 2019.09.04.
Határozat száma:
CS/001/00586-10/2017 (Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatal) - A vállalkozás utólag pótolta a hiányosságokat, a határozatban foglaltakat teljesítette!
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
az Ektv. 4. § d), h) pontjai; az Ektv. 5. § (2) bekezdés a) pontja; az Ektv. 6. § (2) bekezdése; a Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés e), h), i) j), m), n), v), w) pontjai; a Korm. rendelet 11. § (5) bekezdése; a Korm. rendelet 14. §-a; a Korm. rendelet 15. § (1), (2) bekezdései; a Korm. rendelet 18. § a) pontja; a Korm. rendelet 20. § (3) bekezdése; a Korm. rendelet 22. § (1), (3) bekezdése; a Korm. rendelet 23. § (1) bekezdése; a Korm. rendelet 24.§ (1), (2) bekezdései; a Korm. rendelet 25.§-a; az Fttv. 3. § (1), (3), (5) bekezdései; az Fttv. 6. § (1) bekezdés c), i) pontjai; az Fttv. 7. § (1) bekezdése; az Fgytv. 14. § (1), (5) bekezdései; a Fogyasztói online vitarendezési irányelv 14. cikkének (2) bekezdése; a Ptk. 6:82. § (1) bekezdés a) pontjai; a Ptk. 6:159. § (2) bekezdés a), b) pontjai; a Ptk. 6:163. § (2) bekezdése; a Ptk. 6:166. § (1) bekezdése; a Jótállási rendelet 2. § (1) bekezdése, valamint az NGM rendelet 5. §.
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (Xii. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont