www.iron.hu ("IRON" Termelő, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság): A www.iron.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a termékek egységáráról, panaszkezelési módjáról, vitarendezés lehetőségeiről, elállási jog gyakorlásának részleteiről, kellékszavatosságról, termékszavatosságról, jótállásról, békéltető testületekről.

A vállalkozás utólag pótolta a hiányosságokat, a határozatban foglaltakat teljesítette!

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: www.iron.hu ("IRON" Termelő, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság)
Székhely: 4400 Nyíregyháza, Szarvas u. 5-7.sz.
Telefonszám: +36 42 421 167, +36 42 315 376
Nyilvántartási szám: ---
Cégjegyzékszám: 15-09-060616
Adószám: 10457850-2-15
Honlapjának elérhetősége: www.iron.hu
Vállalkozás közismert neve:
www.iron.hu ("IRON" Termelő, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság)
Ügy tárgya:
A www.iron.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a termékek egységáráról, panaszkezelési módjáról, vitarendezés lehetőségeiről, elállási jog gyakorlásának részleteiről, kellékszavatosságról, termékszavatosságról, jótállásról, békéltető testületekről.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2017.06.14.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés elsőfokon jogerőre emelkedett, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2017.09.05. - 2019.09.05.
Határozat száma:
SZ-10/109/FO/516-5/2017 (Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatala) - A cég a határozatban foglaltaknak eleget tett.
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés h), i), j), l), m), n), v), w) pontjai, 15. § (1) bekezdése , 2008. évi XLVII. törvény 6. § (1) bekezdése i) pontja, 7. § (1) bekezdés a), b) pontja; 524/2013/EZ rendelet 14. cikk (1) és (2) bekezdése.
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (Xii. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont