www.horgaszfelszereles.hu (OLYMPIA" Sportszer Sportruházati Kereskedelmi Közkereseti Társaság): A www.horgaszfelszereles.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a tárhelyszolgáltatóról, a megrendelést követő 48 órán belüli visszaigazolásról, a teljesítési határidőről, fizetési kötelezettségről, panaszkezelési módról, békéltető testületi eljárás lehetőségéről.

A vállalkozás utólag pótolta a hiányosságokat, a határozatban foglaltakat teljesítette!

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: www.horgaszfelszereles.hu (OLYMPIA" Sportszer Sportruházati Kereskedelmi Közkereseti Társaság)
Székhely: 8360 Keszthely, Kossuth Lajos utca 21.
Telefonszám: 06-83-311-465
Nyilvántartási szám: ---
Cégjegyzékszám: 20-03-021945
Adószám: 27632963-2-20
Honlapjának elérhetősége: www.horgaszfelszereles.hu
Vállalkozás közismert neve:
www.horgaszfelszereles.hu (OLYMPIA" Sportszer Sportruházati Kereskedelmi Közkereseti Társaság)
Ügy tárgya:
A www.horgaszfelszereles.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a tárhelyszolgáltatóról, a megrendelést követő 48 órán belüli visszaigazolásról, a teljesítési határidőről, fizetési kötelezettségről, panaszkezelési módról, békéltető testületi eljárás lehetőségéről.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2017.06.28.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés elsőfokon jogerőre emelkedett, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2017.09.06. - 2019.09.06.
Határozat száma:
ZA/001/316-3/2017 (Zala Megyei Kormányhivatal Zalaegerszegi Járási Hivatala) - A cég a határozatban foglaltakat teljesítette.
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
2001. évi CVIII. törvény 4. § h) pontja, 2. § l) pont lc) alpontja, 6. § (2) bekezdése; 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 15. § (2) pontja, 11. § (1) bekezdés h), i), v), w) pontjai, 20. § (1)-(3) bekezdései, 22. § (1) bekezdése.
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (Xii. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont