totyaboltja.com (Tóth Péter egyéni vállalkozó): A totyaboltja.com webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat az adatbeviteli hibák kijavításának lehetőségéről, termékszavatosságról, kellékszavatosságról, panaszkezelés módjáról, online vitarendezési platformról, békéltető testületi eljárásról.

A vállalkozás utólag pótolta a hiányosságokat, a határozatban foglaltakat teljesítette!

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: totyaboltja.com (Tóth Péter egyéni vállalkozó)
Székhely: 6400 Kiskunhalas, Kölcsey utca 8/A.
Telefonszám: +36-30/936-1342 ; 30/597-51-36 ; 77/425-876
Nyilvántartási szám: 1959689
Cégjegyzékszám: ---
Adószám: 61611678223
Honlapjának elérhetősége: http://totyaboltja.com/
Vállalkozás közismert neve:
totyaboltja.com (Tóth Péter egyéni vállalkozó)
Ügy tárgya:
A totyaboltja.com webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat az adatbeviteli hibák kijavításának lehetőségéről, termékszavatosságról, kellékszavatosságról, panaszkezelés módjáról, online vitarendezési platformról, békéltető testületi eljárásról.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2017.07.11.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés elsőfokon jogerőre emelkedett, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2017.09.07. - 2019.09.07.
Határozat száma:
BK/FO/00477-8/2017 (Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatala) - A cég a határozatban foglaltaknak eleget tett.
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
Ektv. 5. § (2) bekezdés d) pontja; 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés h), m), v), w) pontjai; EU rendelet 14. cikk (1)-(2) bekezdése; Fttv. 3. § (5) bekezdése alapján az Fttv. 7. § (1) bekezdése, Fttv 6. § (1) bekezdés i) pontjára figyelemmel az Fttv. 3. § (1) bekezdése.
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (Xii. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont