dobosbutor.hu (DOBOS LAKBERENDEZÉS Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság): A dobosbutor.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a vállalkozás nevéről, székhelyéről, nyilvántartásba vevő szervről, tárhelyszolgáltatóról, szerződéskötés lépéseiről, adatbeviteli hibák kijavításának technikai lehetőségéről, a szerződés írásbeliségéről, iktatásáról, utólagos hozzáféréséről, fizetés feltételeiről, szállítás költségéről, kellékszavatosságról, jótállásról, békéltető testületről, panaszkezelési módról, online vitarendezési lehetőségről.

A vállalkozás utólag pótolta a hiányosságokat, a határozatban foglaltakat teljesítette!

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: dobosbutor.hu (DOBOS LAKBERENDEZÉS Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság)
Székhely: 6000 Kecskemét, Weber Ede u. 10.
Telefonszám: 06 76 507-655
Nyilvántartási szám: ---
Cégjegyzékszám: 03-09-108556
Adószám: 12541274-2-03
Honlapjának elérhetősége: http://dobosbutor.hu/
Vállalkozás közismert neve:
dobosbutor.hu (DOBOS LAKBERENDEZÉS Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság)
Ügy tárgya:
A dobosbutor.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a vállalkozás nevéről, székhelyéről, nyilvántartásba vevő szervről, tárhelyszolgáltatóról, szerződéskötés lépéseiről, adatbeviteli hibák kijavításának technikai lehetőségéről, a szerződés írásbeliségéről, iktatásáról, utólagos hozzáféréséről, fizetés feltételeiről, szállítás költségéről, kellékszavatosságról, jótállásról, békéltető testületről, panaszkezelési módról, online vitarendezési lehetőségről.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2017.08.17.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés elsőfokon jogerőre emelkedett, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2017.09.11. - 2019.09.11.
Határozat száma:
BK/FO/00576-12/2017 (Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatala) - A cég a határozatban foglaltakat teljesítette.
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
45/2014. (II.26) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés c), e) h), i),j), l), m), n), v), w) pontjai, 15. § (2) bekezdése, 18. § a) pontja; Ektv. 4. § d) és h) pontjai, Ektv. 5. § (2) bekezdés a), b), c), d) pontjai ; EU rendelet 14. cikk (1)-(2) bekezdései; Fttv. 3. § (5) bekezdésére és az Fttv. 7. § (1) bekezdésére figyelemmel az Fttv. 3. § (1) bekezdésében foglaltakat.
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (Xii. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont