koi-farm.hu (SUN-LIFE Stúdió Betéti Társaság): A koi-farm.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat az adatbeviteli hibák kijavításának technikai lehetőségeiről, a szerződés írásbeliségéről, iktatásáról, utólagos hozzáférhetőségéről, a szerződéskötés nyelvéről, cégjegyzékszámáról, nyilvántartásba vevő szervről, tárhelyszolgáltatóról, panaszkezelési módról, online vitarendezésről, szavatosságról, elállási jogról.

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: koi-farm.hu (SUN-LIFE Stúdió Betéti Társaság)
Székhely: 3434 Mályi, Széchenyi u. 1.
Telefonszám: +36/20-418-4656, +36/46-655-814
Nyilvántartási szám: ---
Cégjegyzékszám: 05-06-002359
Adószám: 21248371-2-05
Honlapjának elérhetősége: http://koi-farm.hu/
Vállalkozás közismert neve:
koi-farm.hu (SUN-LIFE Stúdió Betéti Társaság)
Ügy tárgya:
A koi-farm.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat az adatbeviteli hibák kijavításának technikai lehetőségeiről, a szerződés írásbeliségéről, iktatásáról, utólagos hozzáférhetőségéről, a szerződéskötés nyelvéről, cégjegyzékszámáról, nyilvántartásba vevő szervről, tárhelyszolgáltatóról, panaszkezelési módról, online vitarendezésről, szavatosságról, elállási jogról.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2017.08.03.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés elsőfokon jogerőre emelkedett, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2017.09.11. - 2019.09.11.
Határozat száma:
BO/FO/00680-0003/2017 (Borsod - Abaúj- Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatala)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
2001. évi CVIII. törvény 4. § d), h) pontja, 5. § (1) és (2) bekezdés b), c), d) pontjai; 45/2014. (II.26:) Korm. rendelet 11. § i), j), m), v), w) pontjai; 524/2013/EU rendelet 14. cikk (2) bekezdése
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (Xii. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont