nitech.hu (Nagy István egyéni vállalkozó): A nitech.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a tárhelyszolgáltatóról, a szerződés írásbeliségéről, iktatásáról, hozzáférhetőségéről, panaszkezelési módjáról, online vitarendezésről, nem adott megfelelő tájékoztatást a szavatossági és elállási jogokról; nem tette lehetővé a tájékoztató kinyomtathatóságát.

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: nitech.hu (Nagy István egyéni vállalkozó)
Székhely: 3700 Kazincbarcika Hadak útja 2/a
Telefonszám: 48/512-363
Nyilvántartási szám: 2016505
Cégjegyzékszám: ---
Adószám: 45109081225
Honlapjának elérhetősége: http://www.nitech.hu/
Vállalkozás közismert neve:
nitech.hu (Nagy István egyéni vállalkozó)
Ügy tárgya:
A nitech.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a tárhelyszolgáltatóról, a szerződés írásbeliségéről, iktatásáról, hozzáférhetőségéről, panaszkezelési módjáról, online vitarendezésről, nem adott megfelelő tájékoztatást a szavatossági és elállási jogokról; nem tette lehetővé a tájékoztató kinyomtathatóságát.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2017.07.24.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés elsőfokon jogerőre emelkedett, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2017.09.11. - 2019.09.11.
Határozat száma:
BO/FO/00640-0003/2017 (Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatala)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
2001. évi CVIII. törvény 4. § h) pontja, 5. § (1) , (2) bekezdés b) pontja; 2008. évi XLVII. törvény 6. § (1) bekezdés i) pontja; 45/2014. (II.26.) Korm. Rendelet 11. § (1) bekezdés h), i), m), v), w) pontjai; 524/2013/EU rendelet 14. cikk (2) bekezdése
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (Xii. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont