ajandek.shop.hu (Vitahill International Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság): Az ajandek.shop.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a tárhelyszolgáltatóról, a termékek lényeges tulajdonságairól, a szerződés írásbeliségéről, iktatásáról, utólagos hozzáférhetőségéről, a szerződéskötés lehetséges nyelveiről, a megrendeléskori fizetési kötelezettségről, panaszkezelési módról, online vitarendezési lehetőségről, nem adott megfelelő tájékoztatást a szavatosságról, nem tette lehetővé a tájékoztató kinyomtathatóságát.

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: ajandek.shop.hu (Vitahill International Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság)
Székhely: 3526 Miskolc, Tass utca 21/A.
Telefonszám: 06-46-794-696
Nyilvántartási szám: ---
Cégjegyzékszám: 05-09-024543
Adószám: 24071376-2-05
Honlapjának elérhetősége: http://ajandek.shop.hu/
Vállalkozás közismert neve:
ajandek.shop.hu (Vitahill International Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság)
Ügy tárgya:
Az ajandek.shop.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a tárhelyszolgáltatóról, a termékek lényeges tulajdonságairól, a szerződés írásbeliségéről, iktatásáról, utólagos hozzáférhetőségéről, a szerződéskötés lehetséges nyelveiről, a megrendeléskori fizetési kötelezettségről, panaszkezelési módról, online vitarendezési lehetőségről, nem adott megfelelő tájékoztatást a szavatosságról, nem tette lehetővé a tájékoztató kinyomtathatóságát.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2017.07.12.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés elsőfokon jogerőre emelkedett, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2017.09.11. - 2019.09.11.
Határozat száma:
BO/FO/00626-0003/2017 (Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatala)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
2001. évi CVIII. törvény 4. § h) pontja, az 5. § (1) bekezdése és az 5. § (2) b) és d) pontjai; 2008. évi XLVII. törvény 6. § (1) bekezdés i) pontjai; 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdésének a), i), m), v) és w) pontjai, 524/2013/EU rendelete 14. cikk (2) bekezdése
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (Xii. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont