partiturabolt.hu (Soltész Kálmán egyéni vállalkozó): A partiturabolt.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a panaszkezelési módról, online vitarendezési platformról, békéltető testületi eljárásról, a megrendelés utáni fizetési kötelezettségről.

A vállalkozás utólag pótolta a hiányosságokat, a határozatban foglaltakat teljesítette!

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: partiturabolt.hu (Soltész Kálmán egyéni vállalkozó)
Székhely: 2800 Tatabánya Szelim út 20.
Telefonszám: 0634-311-743
Nyilvántartási szám: 1869707
Cégjegyzékszám: ---
Adószám: 48668789231
Honlapjának elérhetősége: https://partiturabolt.hu/hu
Vállalkozás közismert neve:
partiturabolt.hu (Soltész Kálmán egyéni vállalkozó)
Ügy tárgya:
A partiturabolt.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a panaszkezelési módról, online vitarendezési platformról, békéltető testületi eljárásról, a megrendelés utáni fizetési kötelezettségről.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2017.07.01.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés elsőfokon jogerőre emelkedett, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2017.09.28. - 2019.09.28.
Határozat száma:
KE-06/001/00388-0007/2017 (Komárom - Esztergom Megyei Kormányhivatal Tatabányai Járási Hivatala) - A cég a határozatban foglaltakat teljesítette.
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
Ektv. 5. § (1) bekezdés; 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 11. § (1) h), v) pontjai; 15. § (2) bekezdése, 18. § a) pontja; Fttv. 7. § (1) bekezdése.
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (Xii. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont