lampanet.hu (FÓKUSZ-LÁMPA Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság): A lampanet.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a panaszkezelési módról, megrendelés utáni fizetési kötelezettségről, a termékek egységáráról.

A vállalkozás utólag pótolta a hiányosságokat, a határozatban foglaltakat teljesítette!

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: lampanet.hu (FÓKUSZ-LÁMPA Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság)
Székhely: 6500 Baja, Ipartelepi út 3
Telefonszám: 79/325-538
Nyilvántartási szám: ---
Cégjegyzékszám: 03-09-115518
Adószám: 14170230-2-03
Honlapjának elérhetősége: http://www.lampanet.hu/
Vállalkozás közismert neve:
lampanet.hu (FÓKUSZ-LÁMPA Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság)
Ügy tárgya:
A lampanet.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a panaszkezelési módról, megrendelés utáni fizetési kötelezettségről, a termékek egységáráról.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2017.07.29.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés elsőfokon jogerőre emelkedett, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2017.10.06. - 2019.10.06.
Határozat száma:
BK/FO/00423-12/2017 (Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatala)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
45/2014 (II.26) Korm. Rendelet 11. § (1) bekezdés i), v), w) pontjai, 15. § (1)-(2) bekezdése, 18. § a) pontja; Fttv. 3. § (5) bekezdése alapján az Fttv. 7. § (1) bekezdése, Fttv. 7. § (1) bekezdésére figyelemmel az Fttv. 3. § (1) bekezdése, Jótállás rendelet 3. § (3) bekezdés a), c), e), f) pontjai, (4) bekezdése, Fgytv. 14. § (1) bekezdése, Együttes rendelet 3. § (1) bekezdés a), b) pontjai.
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (Xii. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont