fehernemuwebshop.com (BÜBALI Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság): A fehernemuwebshop.com webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat az elállási jogról, a megrendelés utáni fizetési kötelezettségről, a tárhelyszolgáltatóról, a panaszkezelési módról, hiányos tájékoztatást adott a kellékszavatosságról, termékszavatosságról.

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: fehernemuwebshop.com (BÜBALI Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság)
Székhely: 8000 Székesfehérvár, Nagykárolyi u. 11.
Telefonszám: +36 (22) 503 175
Nyilvántartási szám: ---
Cégjegyzékszám: 07-09-008979
Adószám: 12924480-2-07
Honlapjának elérhetősége: http://fehernemuwebshop.com/
Vállalkozás közismert neve:
fehernemuwebshop.com (BÜBALI Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság)
Ügy tárgya:
A fehernemuwebshop.com webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat az elállási jogról, a megrendelés utáni fizetési kötelezettségről, a tárhelyszolgáltatóról, a panaszkezelési módról, hiányos tájékoztatást adott a kellékszavatosságról, termékszavatosságról.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2017.09.25.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés elsőfokon jogerőre emelkedett, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2017.10.06. - 2019.10.06.
Határozat száma:
FE/FO/00709-0003/2017 (Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatala)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
Ektv. 4. § h); Fttv. 3. (1), (5) bekezdése, 6. § (1) bekezdés i) pont, 7. § (1) bekezdés, 524/2013/EU rendelet 14. cikk (1)-(2) bekezdése, 45/2014. (ii.26.) Korm. Rendelet 11. § (1) bekezdés h), i), m), v), w) pontjai, 15. § (2) bekezdése, 20. § (3) bekezdése, 22. § (1) , (3) bekezdése, 24. § (1) bekezdése, 25. §.
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (Xii. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont