tacticsport.hu (TACTIC Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság): A tacticsport.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a megrendelés 48 órán belüli visszaigazolásáról, a szerződéskötés lehetséges nyelveiről, a szerződéskötés lépéseiről, adatbeviteli hibák kijavításának technikai feltételeiről, panaszkezelés módjáról, online vitarendezésről, békéltető testületről, elállási jogról, kellékszavatosságról.

A vállalkozás utólag pótolta a hiányosságokat, a határozatban foglaltakat teljesítette!

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: tacticsport.hu (TACTIC Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság)
Székhely: 2119 Pécel, Thököly út 31.
Telefonszám: +36 30 267 5501
Nyilvántartási szám: ---
Cégjegyzékszám: 13-09-080289
Adószám: 12387076-2-13
Honlapjának elérhetősége: www.tacticsport.hu
Vállalkozás közismert neve:
tacticsport.hu (TACTIC KFT.)
Ügy tárgya:
A tacticsport.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a megrendelés 48 órán belüli visszaigazolásáról, a szerződéskötés lehetséges nyelveiről, a szerződéskötés lépéseiről, adatbeviteli hibák kijavításának technikai feltételeiről, panaszkezelés módjáról, online vitarendezésről, békéltető testületről, elállási jogról, kellékszavatosságról.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2017.08.04.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés elsőfokon jogerőre emelkedett, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2017.10.24. - 2019.10.24.
Határozat száma:
PE/001/01384-5/2017 (Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 11. § (1) i), m), n), v), w) pontjai; 524/2013/EU rendelet 14. cikk (1) , (2) bekezdései; Ektv. 6. § (1), (2) bekezdései.
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont