cookori.com (Cookori.com Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság): A cookori.com webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat az elérhetőségeiről, online vitarendezési platformról, békéltető testületről, az előrelátható kiszállítási határidőről, szavatosságról, jótállásról, elállási jog gyakorlásának határidejéről és egyéb feltételeiről, elállási nyilatkozatmintáról.

A vállalkozás utólag pótolta a hiányosságokat, a határozatban foglaltakat teljesítette!

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: cookori.com (Cookori.com Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság)
Székhely: 2081 Piliscsaba, Ferenc forrás útja 60.
Telefonszám: +36703754152
Nyilvántartási szám: ---
Cégjegyzékszám: 13-09-163893
Adószám: 24328520-2-13
Honlapjának elérhetősége: https://cookori.com/
Vállalkozás közismert neve:
cookori.com (Cookori.com Kft.)
Ügy tárgya:
A cookori.com webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat az elérhetőségeiről, online vitarendezési platformról, békéltető testületről, az előrelátható kiszállítási határidőről, szavatosságról, jótállásról, elállási jog gyakorlásának határidejéről és egyéb feltételeiről, elállási nyilatkozatmintáról.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2017.08.07.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés elsőfokon jogerőre emelkedett, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2017.10.24. - 2019.10.24.
Határozat száma:
PE/001/01536-4/2017 (Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
2001. évi CVIII. törvény 4. § h) pontja; 524/2013/EU rendelet 14. cikk (1) és (2) bekezdése; 45/2014. (II.25.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése h), m), n), i), v), w) pontjai, 20. § (1)-(3) bekezdései, 22. § (1) és (3) bekezdései, 23. § (1)-(3) bekezdései, 24. § (1)-(2) bekezdései, 25. §.
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont