szereczauto.hu/webshop (SZERECZ AUTÓ Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság): A szereczauto.hu/webshop webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a békéltető testületi eljárásról, online vitarendezési platformról, elállási jog gyakorlásáról, elállási nyilatkozatmintáról, jótállásról, megrendelés utáni fizetési kötelezettségről, a termékek egységáráról.

A vállalkozás utólag pótolta a hiányosságokat, a határozatban foglaltakat teljesítette!

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: szereczauto.hu/webshop (SZERECZ AUTÓ Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság)
Székhely: 7400 Kaposvár, Vásártéri utca 4.
Telefonszám: (+36) 82/411-401
Nyilvántartási szám: ---
Cégjegyzékszám: 14-09-305761
Adószám: 13206354-2-14
Honlapjának elérhetősége: http://szereczauto.hu/webshop/
Vállalkozás közismert neve:
szereczauto.hu/webshop (SZERECZ AUTÓ Kft.)
Ügy tárgya:
A szereczauto.hu/webshop webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a békéltető testületi eljárásról, online vitarendezési platformról, elállási jog gyakorlásáról, elállási nyilatkozatmintáról, jótállásról, megrendelés utáni fizetési kötelezettségről, a termékek egységáráról.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2017.10.13.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés elsőfokon jogerőre emelkedett, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2017.10.24. - 2019.10.24.
Határozat száma:
SO/001/00594-0003/2017 (Somogy Megyei Kormányhivatal Kaposvári Járási Hivatala)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
Fttv. 3. § (5) bekezdése, 6. § (1) bekezdése, 7. § (1) bekezdése; 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés i), n), v) pontjai, 18. § a) pontja, 22. § (1) bekezdése, Fgytv. 29. § (11) bekezdése.
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont