avxcafe.hu (AVX Korlátolt Felelősségű Társaság): Az avxcafe.hu webáruház tisztességtelen általános szerződési feltételt alkalmazott.

A vállalkozás utólag pótolta a hiányosságokat, a határozatban foglaltakat teljesítette!

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: avxcafe.hu (AVX Korlátolt Felelősségű Társaság)
Székhely: 6726 Szeged, Radnóti utca 62.
Telefonszám: 06-70-4556545
Nyilvántartási szám: ---
Cégjegyzékszám: 06-09-010229
Adószám: 13598877-2-06
Honlapjának elérhetősége: https://www.avxcafe.hu/
Vállalkozás közismert neve:
avxcafe.hu (AVX Kft.)
Ügy tárgya:
Az avxcafe.hu webáruház tisztességtelen általános szerződési feltételt alkalmazott.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2017.07.17.
Jogorvoslati lehetőség:
Az ítélet ellen a kézbesítéstől számított 15 nap alatt van helye fellebbezésnek, amelyet írásban elektronikus úton a Szegedi Ítélőtáblához címezve kell benyújtani a Szegedi Törvényszéknél.
Eljáró hatóság:
Bíróság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2017.10.24. - 2019.10.24.
Határozat száma:
15.P.20.690/2017/6. (Szegedi Törvényszék)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
Ptk. 6:102. §
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont