gigatel.hu (GIGATEL Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság): A gigatel.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a cégjegyzékszámáról, adószámáról, e-mail címéről, megrendelés utáni fizetési kötelezettségről, nem megfelelően tüntette fel az árakat, nem adott tájékoztatást a szállítási határidőről, panaszkezelési módról, online vitarendezésről, békéltető testületről, szavatosságról, jótállásról, az elállási jog gyakorlásának feltételeiről.

A vállalkozás utólag pótolta a hiányosságokat, a határozatban foglaltakat teljesítette!

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: gigatel.hu (GIGATEL Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság)
Székhely: 1117 Budapest, Budafoki út 70.
Telefonszám: 061/464-5863
Nyilvántartási szám: ---
Cégjegyzékszám: 01-09-716507
Adószám: 11460154-2-43
Honlapjának elérhetősége: www.gigatel.hu
Vállalkozás közismert neve:
gigatel.hu (GIGATEL Kft.)
Ügy tárgya:
A gigatel.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a cégjegyzékszámáról, adószámáról, e-mail címéről, megrendelés utáni fizetési kötelezettségről, nem megfelelően tüntette fel az árakat, nem adott tájékoztatást a szállítási határidőről, panaszkezelési módról, online vitarendezésről, békéltető testületről, szavatosságról, jótállásról, az elállási jog gyakorlásának feltételeiről.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2017.05.19.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés elsőfokon jogerőre emelkedett, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2017.10.25. - 2019.10.25.
Határozat száma:
BP/FOGY/2210/9/2017. (Budapest Főváros Kormányhivatala V. Kerületi Hivatala)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
524/2013/EU rendelet 14. cikk (2) bekezdése; 2001. évi CVII. törvény 4. § c), d), e), f), h), 5. § (2) bekezdés b), d); 1997. évi CLV. törvény 17/A § (8) bekezdése, 14. § (5) bekezdése; 45/2014. (II.26.) Korm. rerndelet 11. § (1) bekezdés e), h), k), l), v), w) pontjai, 15. § (1) bekezdés, 18. § a), b), pontjai, 20. § (1) , (3) bekezdés . 22. § (1) bekezdés a), b) pontjai, (3) bekezdés, 23. § (1) , (3) bekezdés, 24. § (1) bekezdés, 25. §. 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet 3. § (4) bekezdés.
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont