otto.hu (OTTO Central Europe Korlátolt Felelősségű Társaság): Az otto.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a tárhelyszolgáltatóról, a megkötött szerződés iktatásáról, utólagos hozzáférhetőségéről, békéltető testületi eljárásról, nem megfelelő tájékoztatást adott az elállási jogról, szavatosságról, jótállásról.

A vállalkozás utólag pótolta a hiányosságokat, a határozatban foglaltakat teljesítette!

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: otto.hu (OTTO Central Europe Korlátolt Felelősségű Társaság)
Székhely: 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 59.
Telefonszám: 061/453-1-453
Nyilvántartási szám: ---
Cégjegyzékszám: 01-09-160524
Adószám: 10636367-2-41
Honlapjának elérhetősége: www.otto.hu
Vállalkozás közismert neve:
otto.hu (OTTO Central Europe Kft. )
Ügy tárgya:
Az otto.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a tárhelyszolgáltatóról, a megkötött szerződés iktatásáról, utólagos hozzáférhetőségéről, békéltető testületi eljárásról, nem megfelelő tájékoztatást adott az elállási jogról, szavatosságról, jótállásról.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2017.07.10.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés elsőfokon jogerőre emelkedett, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2017.10.25. - 2019.10.25.
Határozat száma:
BP/FOGY/2512-5/2017. (Budapest Főváros Kormányhivatala V. Kerületi Hivatala)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
2001. évi CVIII. törvény 4. § h) pontja, 5. § (1), (2) bekezdés b) pontja; 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés i), l), m), n), v), w) pontjai, 15. § (1) bekezdés, 20. § (1) , (2), (3) bekezdés; 22. § (1), (2), (3), (4) bekezdés.
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont