konyhatizezercikk.hu (Itália Konyhastúdió Export-Import Korlátolt Felelősségű Társaság): A konyhatizezercikk.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a nyilvántartásba vevő szervről, tárhelyszolgáltatóról, a szerződéskötés lehetséges nyelveiről, a megkötött szerződés iktatásáról, utólagos hozzáférhetőségéről, a kiszállítás határidejéről, az online vitarendezési platformról, békéltető testületi eljárásról, nem megfelelő tájékoztatást nyújtott a kellékszavatosságról, termékszavatosságról, jótállásról, az elállási jog gyakorlásáról.

A vállalkozás utólag pótolta a hiányosságokat, a határozatban foglaltakat teljesítette!

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: konyhatizezercikk.hu (Itália Konyhastúdió Export-Import Korlátolt Felelősségű Társaság)
Székhely: 1106 Budapest, Keresztúri út 198.
Telefonszám: +36 1 260 9293
Nyilvántartási szám: ---
Cégjegyzékszám: 01-09-561165
Adószám: 12169148-2-42
Honlapjának elérhetősége: www.konyhatizezercikk.hu
Vállalkozás közismert neve:
konyhatizezercikk.hu (Itália Konyhastúdió Kft.)
Ügy tárgya:
A konyhatizezercikk.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a nyilvántartásba vevő szervről, tárhelyszolgáltatóról, a szerződéskötés lehetséges nyelveiről, a megkötött szerződés iktatásáról, utólagos hozzáférhetőségéről, a kiszállítás határidejéről, az online vitarendezési platformról, békéltető testületi eljárásról, nem megfelelő tájékoztatást nyújtott a kellékszavatosságról, termékszavatosságról, jótállásról, az elállási jog gyakorlásáról.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2017.09.08.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés elsőfokon jogerőre emelkedett, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2017.10.25. - 2019.10.25.
Határozat száma:
BP/FOGY/3983-10/2017. (Budapest Főváros Kormányhivatala V. Kerületi Hivatala)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
1997. évi CLV. törvény 17/A. § (8) bekezdése; 2001. évi CVIII. törvény 4. § d), h) pontjai, 5. § (1), (2) bekezdései; 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés h), k), m), n), w) pontjai. 15. § (1) bekezdése, 18. § , 20. § (1), (2) bekezdése, 22. § (1) (2) (3) (4) bekezdései, 23. § (1) , (2) bekezdés , 26. § (1) bekezdés.
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont