www.grx.hu (Tátrai Béla egyéni vállalkozó): A www.grx.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a békéltető testületi eljárásban való együttműködési kötelezettségéről, kellékszavatosságról, termékszavatosságról, jótállásról, az elállási jog gyakorlásának részletes feltételeiről.

A vállalkozás utólag pótolta a hiányosságokat, a határozatban foglaltakat teljesítette!

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: www.grx.hu (Tátrai Béla egyéni vállalkozó)
Székhely: 1117 Budapest, Fehérvári út 38.
Telefonszám: +36-66-622-920
Nyilvántartási szám: 3855639
Cégjegyzékszám: ---
Adószám: 40519234-2-43
Honlapjának elérhetősége: https://www.grx.hu/
Vállalkozás közismert neve:
www.grx.hu (Tátrai Béla egyéni vállalkozó)
Ügy tárgya:
A www.grx.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a békéltető testületi eljárásban való együttműködési kötelezettségéről, kellékszavatosságról, termékszavatosságról, jótállásról, az elállási jog gyakorlásának részletes feltételeiről.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2017.09.07.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés elsőfokon jogerőre emelkedett, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2017.11.14. - 2019.11.14.
Határozat száma:
BP/FOGY/4112-9/2017. (Budapest Főváros Kormányhivatala V. Kerületi Hivatala)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
Fgytv. 17/A § (8) bekezdése, 2001. évi CVIII. törvény 4. § d), h) pontjai, 5. § (1) , (2) bekezdése; 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 11. § (1) j), k), l), m), n), v), w) pontjai.
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont