www.beautik.hu/webshop/ (Pal & Simon Korlátolt Felelősségű Társaság): A beautik.hu/webshop webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a szállítás költségeiről, feltételeiről, a panaszkezelési módról, békéltető testületi eljárásban való együttműködési kötelezettségről, kellékszavatosságról, termékszavatosságról, jótállásról, az elállási jog gyakorlásának részletes feltételeiről.

A vállalkozás utólag pótolta a hiányosságokat, a határozatban foglaltakat teljesítette!

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: www.beautik.hu/webshop/ (Pal & Simon Korlátolt Felelősségű Társaság)
Székhely: 1135 Budapest, Frangepán utca 84/B. III. em. 3.
Telefonszám: 06/30-913-8831
Nyilvántartási szám: ---
Cégjegyzékszám: 01-09-982487
Adószám: 23877344-2-41
Honlapjának elérhetősége: http://www.beautik.hu/webshop/
Vállalkozás közismert neve:
www.beautik.hu/webshop/ (Pal & Simon Kft.)
Ügy tárgya:
A beautik.hu/webshop webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a szállítás költségeiről, feltételeiről, a panaszkezelési módról, békéltető testületi eljárásban való együttműködési kötelezettségről, kellékszavatosságról, termékszavatosságról, jótállásról, az elállási jog gyakorlásának részletes feltételeiről.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2017.08.04.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés elsőfokon jogerőre emelkedett, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2017.11.14. - 2019.11.14.
Határozat száma:
BP/FOGY/3081-5/2017. (Budapest Főváros Kormányhivatala V. Kerületi Járási Hivatala)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
2001. évi CVIII. törvény 4. § d), h) pontjai, 5. § (1) , (2) a), c) pontjai, 6. § (1), (2) pontjai; 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés h), l), m), n), v), w) pontjai.
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont