aranykezdivat.hu (BELVÁROSI ARANYKÉZ Bt. ): Az aranykezdivat.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a cégbíróságról, tárhelyszolgáltatóról, szerződéskötés lépéseiről, adatbeviteli hibák kijavításáról, fizetési kötelezettségről, fizetés feltételeiről, módjairól, panaszkezelési módról, kellékszavatosságról, jótállásról, elállási nyilatkozatmintáról, az elállási jog gyakorlásának részletes feltételeiről.

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: aranykezdivat.hu (BELVÁROSI ARANYKÉZ Bt. )
Székhely: 1062 Budapest, Aradi utca 16. 1. em. 1.
Telefonszám: ---
Nyilvántartási szám: ---
Cégjegyzékszám: 01-06-772621
Adószám: 22251242-2-42
Honlapjának elérhetősége: www.aranykezdivat.hu
Vállalkozás közismert neve:
aranykezdivat.hu (BELVÁROSI ARANYKÉZ Bt. )
Ügy tárgya:
Az aranykezdivat.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a cégbíróságról, tárhelyszolgáltatóról, szerződéskötés lépéseiről, adatbeviteli hibák kijavításáról, fizetési kötelezettségről, fizetés feltételeiről, módjairól, panaszkezelési módról, kellékszavatosságról, jótállásról, elállási nyilatkozatmintáról, az elállási jog gyakorlásának részletes feltételeiről.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2017.07.11.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés elsőfokon jogerőre emelkedett, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2017.11.23. - 2019.11.23.
Határozat száma:
BP/FOGY/2521-10/2017. (Budapest Főváros Kormányhivatala V. Kerületi Hivatala)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
2001. évi CVIII. törvény 4. § d), h) pontjai, 5. § (1) bekezdés , 2) bekezdés c) pontja; 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 11. § (1) h), i),k), m), n) pontjai.
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont