STRASSZ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (oraker.hu): Az oraker.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a tárhelyszolgáltatóról, a szerződés alakiságáról, iktatásáról, utólagos hozzáférhetőségéről, kellékszavatosságról, termékszavatosságról, a békéltető testületi eljárásban az együttműködési kötelezettségről, a székhelye szerint illetékes békéltető testület elérhetőségéről, az online vitarendezési platformról, elállási nyilatkozatmintáról.

A vállalkozás utólag pótolta a hiányosságokat, a határozatban foglaltakat teljesítette!

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: STRASSZ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (oraker.hu)
Székhely: 7623 Pécs, Bajcsy-Zsilinszky utca 5.
Telefonszám: 06/20 2329-2000
Nyilvántartási szám: ---
Cégjegyzékszám: 02-09-066566
Adószám: 11880459-2-02
Honlapjának elérhetősége: oraker.hu
Vállalkozás közismert neve:
STRASSZ Kft. (oraker.hu)
Ügy tárgya:
Az oraker.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a tárhelyszolgáltatóról, a szerződés alakiságáról, iktatásáról, utólagos hozzáférhetőségéről, kellékszavatosságról, termékszavatosságról, a békéltető testületi eljárásban az együttműködési kötelezettségről, a székhelye szerint illetékes békéltető testület elérhetőségéről, az online vitarendezési platformról, elállási nyilatkozatmintáról.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2017.10.26.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés elsőfokon jogerőre emelkedett, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2017.11.23. - 2019.11.23.
Határozat száma:
BA/001/00941-3/2017 (Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
Fttv. 3.§ (1) bek., 6.§ (1) bek. i) pont; 7.§ (1) bek., Ektv. 4.§ h) pont; 5.§ (2) bek. b) pont; Korm. rendelet 11.§ (1) bek. i), m), v), w) pontjai; (5) bek., 14.§, 23.§ (2) bek.;524/2013/EU rend. 14. cikk (1)-(2) bek.
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont