casada.hu (Casada Hungary Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság): A casada.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a társaság adószámáról, a társaságot regisztráló hatóságról, regisztrációs számáról, a tárhelyszolgáltatóról, a szerződés alakiságáról, iktatásáról, utólagos hozzáférhetőségéről, a szerződéskötés lehetséges nyelveiről, a kellékszavatosságról, termékszavatosságról, a békéltető testületi eljárásban az együttműködési kötelezettségről, békéltető testület elérhetőségéről, felmondási nyilatkozatmintáról.

A vállalkozás utólag pótolta a hiányosságokat, a határozatban foglaltakat teljesítette!

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: casada.hu (Casada Hungary Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság)
Székhely: 7622 Pécs, Siklósi út 22.
Telefonszám: 06-72/551-781
Nyilvántartási szám: ---
Cégjegyzékszám: 02-09-065248
Adószám: 11547356-2-02
Honlapjának elérhetősége: https://casada.hu
Vállalkozás közismert neve:
casada.hu (Casada Hungary Kft. )
Ügy tárgya:
A casada.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a társaság adószámáról, a társaságot regisztráló hatóságról, regisztrációs számáról, a tárhelyszolgáltatóról, a szerződés alakiságáról, iktatásáról, utólagos hozzáférhetőségéről, a szerződéskötés lehetséges nyelveiről, a kellékszavatosságról, termékszavatosságról, a békéltető testületi eljárásban az együttműködési kötelezettségről, békéltető testület elérhetőségéről, felmondási nyilatkozatmintáról.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2017.10.19.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés elsőfokon jogerőre emelkedett, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2017.11.23. - 2019.11.23.
Határozat száma:
BA/001/00886-3/2017 (Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
Fttv. 3.§ (1) bek., 6.§ (1) bek. i) pont; 7.§ (1) bek., Ektv. 4.§ d), h), f) pontjai; 5.§ (2) bek. b), d) pontjai; Korm. rendelet 11.§ (1) bek. i), m), v), w) pontjai; (5) bek., 14.§, 20.§ (2) bek; 23.§ (2) bek.;524/2013/EU rend. 14. cikk (1)-(2) bek; NGM rend. 4.§ (5) bek; 5.§.
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont