gumitrader.hu/fulopgumi (Fülöp Mihályné egyéni vállalkozó): A webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a székhelyéről, nyilvántartási számáról, nyilvántartásba vevő szervről, adószámáról, tárhelyszolgáltatóról, szerződéskötés lépéseiről és nyelvéről, elállási jogról, kellékszavatosságról, jótállásról, panaszkelezésről.

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: gumitrader.hu/fulopgumi (Fülöp Mihályné egyéni vállalkozó)
Székhely: 6726 Szeged, Túzok utca 3. A. lcsh.
Telefonszám: +36-62-444-036
Nyilvántartási szám: 41577
Cégjegyzékszám: ---
Adószám: 45782394226
Honlapjának elérhetősége: http://www.gumitrader.hu/fulopgumi
Vállalkozás közismert neve:
gumitrader.hu/fulopgumi (Fülöp Mihályné egyéni vállalkozó)
Ügy tárgya:
A webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a székhelyéről, nyilvántartási számáról, nyilvántartásba vevő szervről, adószámáról, tárhelyszolgáltatóról, szerződéskötés lépéseiről és nyelvéről, elállási jogról, kellékszavatosságról, jótállásról, panaszkelezésről.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2017.11.19.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés elsőfokon jogerőre emelkedett, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2017.11.30. - 2019.11.30.
Határozat száma:
: CS/001/00587-22/2017. (Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatala)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
Ektv. 4. § b), d), f), h) pont, 5. § (2) bekezdés a), b), c), d) pont, 6. § (2) bekezdés; 45/2014. (II. 25.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés a), c), d), e), h), i), j), m), n), v), w) pont, 11. § (5) bekezdés, 14. §, 15. § (1), (2) bekezdés, 18. § a) pont, 20. § (3) bekezdés, 22. § (1), (3) bekezdés, 23. § (1) bekezdés, 24. § (1) bekezdés, 25. §; Fttv. 3. § (1), (3), (5) bekezdés, 6. § (1) bekezdés bd), be), f), i) pont, 7. § (1) bekezdés; Fgytv. 29. § (11) bekezdés; EK rendelet 14. cikk (2) bekezdés; Ptk. 6:82. § (1) bekezdés a), b), c), d) pont, 6:159. § (2) bekezdés, 6:163. § (2) bekezdés, 6:168. § (1) bekezdés, 6:171. § (1) bekezdés; Jótállási rendelet 3. § (1) bekezdés.
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont