palinkawebaruhaz.hu (BA-UND-GARDEN Kft. ): A palinkawebaruhaz.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a cégjegyzékszámáról, adószámáról, nyilvántartásba vevő szervről, elektronikus szerződéskötés lépéseiről, a szerződéskötés nyelvéről,békéltető testületről, nem megfelelő tájékoztatást adott az elállási jogról.

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: palinkawebaruhaz.hu (BA-UND-GARDEN Kft. )
Székhely: 3136 Etes, Öregetesi út 37. Térkép
Telefonszám: ---
Nyilvántartási szám: ---
Cégjegyzékszám: 12-09-005221
Adószám: 13958604-2-12
Honlapjának elérhetősége: http://www.palinkawebaruhaz.hu/
Vállalkozás közismert neve:
palinkawebaruhaz.hu (BA-UND-GARDEN Kft. )
Ügy tárgya:
A palinkawebaruhaz.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a cégjegyzékszámáról, adószámáról, nyilvántartásba vevő szervről, elektronikus szerződéskötés lépéseiről, a szerződéskötés nyelvéről,békéltető testületről, nem megfelelő tájékoztatást adott az elállási jogról.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2017.11.10.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés elsőfokon jogerőre emelkedett, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2017.11.30. - 2019.11.30.
Határozat száma:
NO/001/00915-0004/2017 (Nógrád Megyei Kormányhivatal Salgótarjáni Járási Hivatala)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
2001. évi CVIII. törvény 4. § d), f), h) pontjai, 5. § (1) bekezdés, (2) bekezdés a), b), d) pontjai; 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés v), w) pontjában, valamint 15. § (1) bekezdése; Fttv. 7. § (1) bekezdése
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont