balintcsavar.hu (BF-TRADE Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság): A balintcsavar.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a panaszkezelés módjáról, kellékszavatosságról, jótállásról, elállási jogról.

A vállalkozás utólag pótolta a hiányosságokat, a határozatban foglaltakat teljesítette!

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: balintcsavar.hu (BF-TRADE Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság)
Székhely: 7200 Dombóvár, Köztársaság utca 17.
Telefonszám: 74/510-414
Nyilvántartási szám: ---
Cégjegyzékszám: 17-09-005902
Adószám: 13248280-2-17
Honlapjának elérhetősége: https://balintcsavar.hu/
Vállalkozás közismert neve:
balintcsavar.hu (BF-TRADE Kft.)
Ügy tárgya:
A balintcsavar.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a panaszkezelés módjáról, kellékszavatosságról, jótállásról, elállási jogról.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2017.11.20.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés elsőfokon jogerőre emelkedett, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2017.12.05. - 2019.12.05.
Határozat száma:
TO/001/00779-3/2017 (Tolna Megyei Kormányhivatal Szekszárdi Járási Hivatala)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
Fttv. 3. § (5) bek, 6. § (1) bekezdés i) ponta, 7. § (1) bek., az 524/2013/EU rendelet 14. cikk (1)-(2) bek., 45/2014. (II. 25.) Korm. rendelet 11. § (1) bek. h), i), m), n), v), w), pont, 11. § (5) bek.
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont