csillabordiszmu.hu (Járjáné Kelecsényi Csilla egyéni vállalkozó): A csillabordiszmu.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a szolgáltató személyére vonatkozó adatokról, panaszkezelési módjáról, békéltető testületekről, az elállási jog gyakorlásának részletes feltételeiről.

A vállalkozás utólag pótolta a hiányosságokat, a határozatban foglaltakat teljesítette!

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: csillabordiszmu.hu (Járjáné Kelecsényi Csilla egyéni vállalkozó)
Székhely: 2660 Balassagyarmat, Béri Balogh u. 36
Telefonszám: 0630-438-6094
Nyilvántartási szám: 5065967
Cégjegyzékszám: ---
Adószám: 49059270232
Honlapjának elérhetősége: https://www.csillabordiszmu.hu/
Vállalkozás közismert neve:
csillabordiszmu.hu (Járjáné Kelecsényi Csilla egyéni vállalkozó)
Ügy tárgya:
A csillabordiszmu.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a szolgáltató személyére vonatkozó adatokról, panaszkezelési módjáról, békéltető testületekről, az elállási jog gyakorlásának részletes feltételeiről.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2017.10.20.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés elsőfokon jogerőre emelkedett, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2017.12.05. - 2019.12.05.
Határozat száma:
NO/001/00835-0005/2017. (Nógrád Megyei Kormányhivatal Salgótarjáni Járási Hivatala)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
2001. évi CVIII. törvény 4. § d), h) pontjai, 5. § (1) bekezdés, (2) bekezdés b), c), d) pontjai; 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés h), v), w) pontjai, 20. § (3) bekezdés; Fttv. 7. § (1) rendelkezése alapján a 3. § (3) bekezdésre tekintettel a 3. § (1) bekezdése.
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont