arenasugarbird.com (Fashion & Style Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság): Az arenasugarbird.com webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a tárhelyszolgáltató székhelyéről, telephelyéről, e-mail címéről, az adatbeviteli hibák kijavításának technikai lehetőségeiről, arról, amikor a fogyasztót nem illeti meg a jogszabály alapján az elállási jog, a panaszkezelési módjáról, az online vitarendezési lehetőségről, valamint a békéltető testületi eljárásban való együttműködési kötelezettségről.

A vállalkozás utólag pótolta a hiányosságokat, a határozatban foglaltakat teljesítette!

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: arenasugarbird.com (Fashion & Style Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság)
Székhely: 6724 Szeged, Vág utca 9. B. lház. földszint 1.
Telefonszám: +36-20-410-5313
Nyilvántartási szám: ---
Cégjegyzékszám: 06-09-021360
Adószám: 24961167-2-06
Honlapjának elérhetősége: http://arenasugarbird.com/
Vállalkozás közismert neve:
arenasugarbird.com (Fashion & Style Kft. )
Ügy tárgya:
Az arenasugarbird.com webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a tárhelyszolgáltató székhelyéről, telephelyéről, e-mail címéről, az adatbeviteli hibák kijavításának technikai lehetőségeiről, arról, amikor a fogyasztót nem illeti meg a jogszabály alapján az elállási jog, a panaszkezelési módjáról, az online vitarendezési lehetőségről, valamint a békéltető testületi eljárásban való együttműködési kötelezettségről.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2017.10.11.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés elsőfokon jogerőre emelkedett, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2017.12.05. - 2019.12.05.
Határozat száma:
CS/001/00830-4/2017. (Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatala)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
Ektv. 4. § h) pont, 5. § (2) bekezdés c) pont; 45/2014. (II. 25.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés h), i), v) pont, 14. §, 29. § (1) bekezdés e) pont; Fttv. 3. § (1), (3), (5) bekezdés, 7. § (1) bekezdés; Fgytv. 17/A. § (6) bekezdés, 29. § (11) bekezdés; EK rendelet 14. cikk (2) bekezdés.
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont