lampafutar.hu (Csábi István egyéni vállalkozó): A lampafutar.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a nyilvtántartásba vevő szervről, a szerződés alakiságáról, a termékek egységáráról, panaszkezelési módról, online vitarendezésről, az elállási jog gyakorlásának részletes feltételeiről.

A vállalkozás utólag pótolta a hiányosságokat, a határozatban foglaltakat teljesítette!

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: lampafutar.hu (Csábi István egyéni vállalkozó)
Székhely: 2660 Balassagyarmat, Huszár Aladár út 29.
Telefonszám: 0620-804-1805
Nyilvántartási szám: 3551919
Cégjegyzékszám: ---
Adószám: 49277445232
Honlapjának elérhetősége: https://www.lampafutar.hu/
Vállalkozás közismert neve:
lampafutar.hu (Csábi István egyéni vállalkozó)
Ügy tárgya:
A lampafutar.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a nyilvtántartásba vevő szervről, a szerződés alakiságáról, a termékek egységáráról, panaszkezelési módról, online vitarendezésről, az elállási jog gyakorlásának részletes feltételeiről.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2017.10.03.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés elsőfokon jogerőre emelkedett, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2017.12.05. - 2019.12.05.
Határozat száma:
NO/001/00816-0004/2017. (Nógrád Megyei Kormányhivatal Salgótarjáni Járási Hivatala)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
Ektv. 4. § h) és 5. § (2) bekezdés b) pontja; 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés h), i), n), m), v), w) pontjai, 11. § (5) bekezdése; Fttv.3. § (1) és (3) bekezdése, Fttv. 7. § (1) bekezdése, Fgytv. 14. § (1) bekezdése, Árrdendelet 3. § (1) bekezdés, 4. § c) pontja, EU rendelet 14. cikk (2) bekezdés.
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont