csapuniverzum.hu (GEMINI DUO Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság): A csapuniverzum.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a szerződéskötés lépéseiről, panaszkezelési módról, békéltető testületről, online vitarendezésről, az elállási jog gyakorlásának részletes feltételeiről.

A vállalkozás utólag pótolta a hiányosságokat, a határozatban foglaltakat teljesítette!

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: csapuniverzum.hu (GEMINI DUO Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság)
Székhely: 6500 Baja, Bezerédj utca 2. 3. em. 35.
Telefonszám: 0620/555-79-19
Nyilvántartási szám: ---
Cégjegyzékszám: 03-09-126986
Adószám: 24773470-2-03
Honlapjának elérhetősége: https://www.csapuniverzum.hu/
Vállalkozás közismert neve:
csapuniverzum.hu (GEMINI DUO Kft.)
Ügy tárgya:
A csapuniverzum.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a szerződéskötés lépéseiről, panaszkezelési módról, békéltető testületről, online vitarendezésről, az elállási jog gyakorlásának részletes feltételeiről.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2017.10.06.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés elsőfokon jogerőre emelkedett, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2017.12.05. - 2019.12.05.
Határozat száma:
BK/FO/00741-11/2017. Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatala
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
Ektv. 5. § (2) bekezdés a), c) pontjai; 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés h), i), j), l), v) pontjai, 18. § a) pontja; EU rendelet 14. cikk (1) - (2) bekezdései; Fttv. 3. § (1) bekezdése, Fgytv. 14. § (1) bekezdése; Együttes rendelet 3. § (1) bekezdés a) és b) pontjai.
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont