ovodavilag.hu (TOYS FACTOR Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság): Az ovodavilag.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat az elállási jog gyakorlásának részletes feltételeiről, megtévesztő tájékoztatást nyújtott a szállítási határidőről, nem tájékoztatta a vásárlókat a nyilvántartásba bejegyző bíróságról vagy hatóságról, tárhegyszolgáltatóról, online vitarendezésről, panaszkezelési módról.

A vállalkozás utólag pótolta a hiányosságokat, a határozatban foglaltakat teljesítette!

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: ovodavilag.hu (TOYS FACTOR Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság)
Székhely: 3036 Gyöngyöstarján, István utca 22.
Telefonszám: +36706326272
Nyilvántartási szám: ---
Cégjegyzékszám: 10-09-035563
Adószám: 25472031-2-10
Honlapjának elérhetősége: https://ovodavilag.hu/
Vállalkozás közismert neve:
ovodavilag.hu (TOYS FACTOR Kft.)
Ügy tárgya:
Az ovodavilag.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat az elállási jog gyakorlásának részletes feltételeiről, megtévesztő tájékoztatást nyújtott a szállítási határidőről, nem tájékoztatta a vásárlókat a nyilvántartásba bejegyző bíróságról vagy hatóságról, tárhegyszolgáltatóról, online vitarendezésről, panaszkezelési módról.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2017.11.27.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés elsőfokon jogerőre emelkedett, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2018.01.02. - 2020.01.02.
Határozat száma:
HE/001/00755-0006/2017. (Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatala)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
Ektv. 4. § d) és h) pontja, 45/2014. Korm.rendelet 11. § (1) bekezdés h), i), n), v) pontja és 15. § (2) bekezdése, illetve a 18. § -t, az 524/2013/EU rendelet 14. cikkének (2) bekezdése, az Fttv. 6. § (1) bekezdésének bd) pontja, és a 151/2003. (IX.22) Korm.rendelet 3. § (1) bekezdése.
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont