mixershop.hu (KISSKIRÁLY-MANUFAKTÚRA Fejlesztő, Gyártó és Forgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság): A mixershop.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a szerződés alakiságáról, a szerződéskötés lépéseiről, panaszkezelési módról, békéltető testületi eljárásban való együttműködési kötelezettségéről, az online vitarendezési platformról, kellékszavatosságról, jótállásról, az elállási jog gyakorlásának részletes feltételeiről.

A vállalkozás utólag pótolta a hiányosságokat, a határozatban foglaltakat teljesítette!

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: mixershop.hu (KISSKIRÁLY-MANUFAKTÚRA Fejlesztő, Gyártó és Forgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság)
Székhely: 3300 Eger, Sándor Imre utca 6.
Telefonszám: 36/516-088
Nyilvántartási szám: ---
Cégjegyzékszám: 10-09-032401
Adószám: 23557211-2-10
Honlapjának elérhetősége: http://mixershop.hu/
Vállalkozás közismert neve:
mixershop.hu (KISSKIRÁLY-MANUFAKTÚRA Kft.)
Ügy tárgya:
A mixershop.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a szerződés alakiságáról, a szerződéskötés lépéseiről, panaszkezelési módról, békéltető testületi eljárásban való együttműködési kötelezettségéről, az online vitarendezési platformról, kellékszavatosságról, jótállásról, az elállási jog gyakorlásának részletes feltételeiről.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2017.12.07.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés elsőfokon jogerőre emelkedett, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2018.01.02. - 2020.01.02.
Határozat száma:
HE/001/00774-0011/2017 (Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatala)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
Ektv. 4. § h) pontja, valamint 5. § (2) bekezdésének a)-d) pontjai, a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdésének h)-i), m)-n), v)-w) pontjai, 15. § (2) bekezdése és 18. § a) pontja, az 524/2013/EU rendelet 14. cikkének (2) bekezdése, az Fttv. 3. § (1) bekezdése, 7. § (1) bekezdése és 6. § (1) bekezdés i) pontja, valamint a 151/2003. Korm. r. 1. § (3) bekezdés és 3. § (3) bekezdés c), e) és f) pontjai.
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont