pingvinpatika.hu (Pingvin Forrás Gyógyszerészeti Zártkörűen Működő Részvénytársaság): A pingvinpatika.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a szerződés alakiságáról, az elállási jog teljes körű feltételeiről, online vitarendezési lehetőségről, békéltető testületi együttműködési kötelezettségről.

A vállalkozás utólag pótolta a hiányosságokat, a határozatban foglaltakat teljesítette!

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: pingvinpatika.hu (Pingvin Forrás Gyógyszerészeti Zártkörűen Működő Részvénytársaság)
Székhely: 6720 Szeged, Széchenyi tér 17.
Telefonszám: +36-30-845-8901
Nyilvántartási szám: ---
Cégjegyzékszám: 06-10-000506
Adószám: 25737983-2-06
Honlapjának elérhetősége: https://pingvinpatika.hu/
Vállalkozás közismert neve:
pingvinpatika.hu (Pingvin Forrás Zrt.)
Ügy tárgya:
A pingvinpatika.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a szerződés alakiságáról, az elállási jog teljes körű feltételeiről, online vitarendezési lehetőségről, békéltető testületi együttműködési kötelezettségről.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2017.12.08.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés elsőfokon jogerőre emelkedett, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2018.01.02. - 2020.01.02.
Határozat száma:
CS/001/00872-11/2017. (Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatala)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
Ektv. 5. § (2) bekezdés b) pont; 45/2014. (II. 25.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés h), i), j), m), n), v), w) pont, 14. §, 15. § (1), (2) bekezdés, 18. § a) pont, 22. § (3) bekezdés, 23. § (3) bekezdés, 24. § (1) bekezdés, 25. §; Fttv. 3. § (1), (3), (5) bekezdés, 6. § (1) bekezdés i) pont, 7. § (1) bekezdés; Fgytv. 29. § (11) bekezdés; EK rendelet 14. cikk (2) bekezdés; Ptk. 6:82. § (1) bekezdés b) pont.
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont