borzaszappan.hu (ABATON TRADE Korlátolt Felelősségű Társaság): A borzaszappan.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a szolgáltató beazonosíthatóságára vonatkozó adatokról, panaszkezelés módjáról, kellékszavatosságról, jótállásról, elállási jogról.

A vállalkozás utólag pótolta a hiányosságokat, a határozatban foglaltakat teljesítette!

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: borzaszappan.hu (ABATON TRADE Korlátolt Felelősségű Társaság)
Székhely: 7144 Decs, Hunyadi utca 26.
Telefonszám: +36/30/677-5864
Nyilvántartási szám: ---
Cégjegyzékszám: 17-09-009832
Adószám: 24282521-2-17
Honlapjának elérhetősége: https://www.borzaszappan.hu/
Vállalkozás közismert neve:
borzaszappan.hu (ABATON TRADE Kft.)
Ügy tárgya:
A borzaszappan.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a szolgáltató beazonosíthatóságára vonatkozó adatokról, panaszkezelés módjáról, kellékszavatosságról, jótállásról, elállási jogról.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2017.11.27.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés elsőfokon jogerőre emelkedett, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2018.01.03. - 2020.01.03.
Határozat száma:
TO/001/00796-3/2017 (Tolna Megyei Kormányhivatal Szekszárdi Járási Hivatala)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
Ektv. 4. § d) pont, 5. § (2) b) pont, az Fttv. 3. § (5) bek., a 6. § (1) bek. c) és i) pont, az 524/2013/EU rendelet 14. cikk (1)-(2) bek., a 45/2014. Korm. rendelet 11. § (1) bek. e), m), v), w), pont., Fgytv. 14. § (1) és (5) bek.
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont